Compliance

s čím vám pomůžeme?

Máme vše v pořádku? Nehrozí nám nějaké sankce? To jsou časté otázky všech podnikatelů. Nabízíme systematickou a efektivní ochranu proti rizikům podnikání. Zohledňujeme konkrétní zaměření klienta a rizika, kterým čelí.

Běžnou agendou v rámci Compliance je:

  • Prověření firemních procesů
  • Identifikace a řešení regulatorních a korporátních rizik
  • Prověření a úprava smluvní dokumentace
  • Due diligence
  • Optimalizace firemních procesů
  • Příprava Compliance programu v rámci společnosti nebo skupiny

Nastavujeme u společností vhodná pravidla pro Compliance a provádíme prověrky. Ty určí, jestli společnosti splňují veškeré požadavky vyžadované lokálním právním řádem (balíček Compliance / Risk assessment).