Associated Partner

JUDr. VOJTĚCH LOVĚTÍNSKÝ, Ph.D., LL.M.

Specializace

právo obchodních korporací

M&A

smluvní právo, právo nemovitostí

náhrada škody, nekalá soutěž

sporná agenda

 

jazyky

český

německý

anglický

biografie

Vojtěch Lovětínský je advokátem a associated partnerem naší advokátní kanceláře.

V rámci své specializace má především zkušenosti s transakcemi – právní prověrky společností, příprava transakční dokumentace, signing a vypořádání transakce. Také se zabývá přípravou smluv zejména v oblasti práva nemovitostí nebo právních stanovisek ve sporech o náhradu škody.

Vojtěch Lovětínský má praxi z předních advokátních kanceláří v Praze a rok praxe z advokátní kanceláře v Berlíně. Díky tomu pravidelně poskytuje právní služby i německy hovořícím klientům a je schopen zprostředkovat právní poradenství českým klientům na německém trhu.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr., JUDr., Ph.D.) a Humboldt-Universität zu Berlin (LL.M.). V rámci magisterského programu rok studoval na Freie Universität Berlin. Doktorské studium absolvoval na Katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a v rámci něho se věnoval právu náhrady škody.