Pracovní právo

s čím vám pomůžeme?

Ať už potřebujete komplexní pracovněprávní dokumentaci, pracovní smlouvu pro manažera nebo zaměstnance na home-office, případně vnitřní předpis, můžete se na nás obrátit. Denně komunikujeme s HR odděleními našich klientů, sdílíme praktické know-how a postupy. Vždy reagujeme na novinky, které přinese změna legislativy nebo rozhodovací praxe soudů.

V rámci pracovního práva řešíme tyto oblasti:

  • Optimalizujeme pracovněprávní dokumentaci dle jednotlivých oborů podnikání
  • Doporučujeme, co musí obsahovat pracovní smlouva
  • Vytváříme pracovní smlouvy, včetně manažerských, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
  • Vysvětlujeme, jak se počítá dovolená, a to jak u zkrácené pracovní doby, tak třeba u flexibilní pracovní doby
  • Jednáme s odbory zaměstnanců při vyjednání kolektivní smlouvy nebo při plnění informačních povinností
  • Komplexně řešíme propouštění a hromadné propouštění

Připravíme či zrevidujeme pracovněprávní dokumentaci, proškolíme zaměstnance HR a management. Pro tyto účely jsme vytvořili balíček Pracovněprávní dokumentace.

klíčové kontakty