Advokát

Mgr. PAVEL SVOBODA

Specializace

pracovní právo

závazkové právo

občanské právo

sporná agenda

jazyky

český

anglický

biografie

Pavel Svoboda působí jako trvale spolupracující advokát naší advokátní kanceláře, je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Ve své praxi se specializuje především na pracovněprávní agendu klientů a s tím spojené otázky v oblasti pracovního práva. V této oblasti rovněž vykonává lektorskou činnost. Dále se zaměřuje na závazkové právo, občanské právo a spornou agendu.

Je absolventem magisterského studijního programu Právo a právní věda v oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia působil v advokátní kanceláři zaměřené na insolvenční a obchodní právo, což doplnil stážemi na Nejvyšším soudu a Nejvyšším správním soudu. Po úspěšném absolvování studia a před začátkem spolupráce s naší advokátní kanceláří působil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři věnující se především insolvenční a občanskoprávní agendě a následně jako podnikový právník specializující se na pracovní a závazkové právo.