Adwokat

Mgr. PAVEL SVOBODA

Obszary specjalizacji

prawo pracy

prawo zobowiązań

prawo cywilne

postępowania sądowe

języki

czeski

angielski

biografia

Pavel Svoboda jest adwokatem współpracującym z naszą kancelarią prawną wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Czeską Izbę Adwokacką.

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy oraz w zagadnieniach pokrewnych. W tej dziedzinie świadczy również usługi lektorskie. Działa również w sferze prawa kontraktowego, cywilnego oraz postępowań sądowych.

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. W toku studiów pracował w kancelarii zajmującej się prawem upadłościowym i handlowym, odbył staże w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Po studiach, a przed rozpoczęciem współpracy z naszą kancelarią prawną, pracował jako aplikant adwokacki w kancelarii prawnej zajmującej się przede wszystkim prawem upadłościowym i cywilnym, a następnie jako prawnik in-house specjalizujący się w prawie pracy i prawie zobowiązań.