Prawo ochrony konkurencji

w czym wam pomożemy?

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest zdrowa konkurencja na rynku. Dlatego wspólnie z Państwem przygotowujemy dopasowane na miarę programy przeciwdziałania naruszeniom zasad prawa ochrony konkurencji. Doradzamy również przy zawieraniu umów mogących mieć wpływ na konkurencję. Pomagamy Państwu przy dochodzeniu roszczeń wynikających z naruszenia prawa ochrony konkurencji przez nielegalne działania innych konkurentów (monopoliści, podmioty dominujące, kartele). Skupiamy się również na doradztwie w zakresie zezwoleń fuzji, zarówno na poziomie krajowym, jak i przed Komisją Europejską.

W zakresie prawa konkurencji oferujemy przede wszystkim następujące usługi:

  • Przygotowanie i wdrażanie programów compliance
  • Analiza prawna kontaktów biznesowych z punktu widzenia zasad prawa ochrony konkurencji
  • Reprezentacja w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji
  • Dochodzenie roszczeń spowodowanych zachowaniem antykonkurencyjnym
  • Szkolenia i seminaria