Doprava a logistika

s čím vám pomůžeme?

Poskytujeme poradenství ve všech oblastech dopravy a logistiky. Ať už se jedná o osobní či nákladní dopravu, vždy pro Vás najdeme nejefektivnější řešení. Pomůžeme v řízeních u národních úřadů i před orgány dalších evropských zemí a Evropskou komisí.

Připravíme pro Vás smluvní dokumentaci a její vyjednání, ať už se jedná o dodávky vozidel, leasingové smlouvy či smlouvy ve vztahu k vnitrostátní nebo mezinárodní přepravě a logistice.

Pokryjeme rizika související se specifiky pracovněprávních vztahů v dopravě.

V oblasti dopravy a logistiky Vám nabízíme především následující služby:

  • Zastupování před regulačními orgány
  • Příprava smluv pro nákup vozidel a technologií
  • Vymáhání nároků z vnitrostátní a mezinárodní přepravy
  • Uplatňování nároků z porušování hospodářské soutěže
  • Zastupování při soudních a správních sporech

klíčové kontakty