Managing Partner

JUDr. ONDŘEJ DOLEŽAL

Obszary specjalizacji

prawo korporacyjne

transakcje z elementem transgranicznym

fuzje i przejęcia

due-diligence projekty

projekty deweloperskie

języki

czeski

angielski

niemiecki

chorwacki

 

biografia

Ondřej Doležal jest założycielem kancelarii prawnej Doležal & Partners s.r.o.

Od początku swojej kariery skupiał się na usługach prawnych dla inwestorów wchodzących na rynki Europy Środkowej oraz ich poźniejsze wsparcie prawne. Element transgraniczny był również cechą charakterystyczną podczas rozpoczęcia świadczenia usług prawnych klientom czeskim działającym za granicą.

Specjalizuje się w znaczących transakcjach spółek międzynarodowych i krajowych. Poza projektami due diligence działa także w segmencie nieruchomości i deweloperskim.

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze. W toku studiów odbył staże w Edynburgu, Bonn i Monachium, co skutkuje w jego orientację na klientów zagranicznych i ich obsługę prawną. Przed założeniem kancelarii prawnej Doležal & Partners s.r.o. pracował w międzynarodowych kancelariach prawnych obsługujących klientów niemiecko i angielskojęzycznych.

Jest wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Czeską Izbę Adwokacką, Słowacką Izbę Adwokacką oraz na listę prawników zagranicznych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.