Aplikant adwokacki

Mgr. DOMINIKA VALENTOVÁ

Obszary specjalizacji

prawo korporacyjne

prawo pracy

dane osobowe (RODO)

prawo cywilne

języki

czeski

angielski

biografia

Dominika Valentová jest aplikantem adwokackim naszej kancelarii prawnej w Pradze i jest wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Czeską Izbę Adwokacką.

W ramach praktyki zawodowej koncentruje się przede wszystkim na prawie cywilnym, prawie handlowym oraz prawie pracy.

Skończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Podczas studiów pracowała w czołowej międzynarodowej kancelarii prawnej, gdzie zdobyła liczne doświadczenia zawodowe w zakresie transkacji bankowych i finansowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, projektów dotyczących nieruchomości i energetyki, fuzji i przejęć, postępowań sądowych i arbitrażowych, konkurencji czy też prawie własności intelektualnej.