Sdělování autorských děl veřejnosti na internetu prostřednictvím techniky framingu a inline frame

22. 04. 2021 | JUDr. Ing. MICHAL KUNA | Mgr. MICHAL HAŠAN | Právo IP / IT

Soudní dvůr Evropské unie se ve svém rozsudku ze dne 09.03.2021 zabýval otázkou, zda sdělování autorského díla veřejnosti na veřejně přístupných internetových stránkách, kdy nositel autorských práv přijal nebo požadoval opatření proti tzv. framingu, představuje zpřístupnění tohoto díla nové veřejnosti. Shrnutí předmětného rozsudku, jako i jeho dopad pro praxi shrnuje článek Michala Kuny a Michala Hašana.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/minimalizace-rizik-prodavajiciho-nemovite-veci-ve-vztahu-k-zastavnimu-pravu-uverujici-banky-kupujiciho-112150.html?mail

Další publikace

Štítky