Advokátní koncipient

Mgr. MICHAL HAŠAN

Specializace

občanské právo

právo obchodních korporací

závazkové právo

finanční a daňové právo

pracovní právo

vymáhání pohledávek

jazyky

slovenský

český

anglický

biografie

Michal Hašan je advokátním koncipientem naší advokátní kanceláře působícím v její brněnské pobočce.

Ve své praxi se zaměřuje především na oblast občanského, korporátního a závazkového práva. Poradenství poskytuje také v oblasti finančního a daňového práva, pracovního práva a v oblasti vymáhání pohledávek.

V roce 2020 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studií dlouhodobě působil v advokátní kanceláři věnující se především korporátnímu právu, pracovnímu právu a přeshraničním projektům. Je zapsaný v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.