Advokátsky koncipient

Mgr. MICHAL HAŠAN

Špecializácia

občianske právo

právo obchodných korporácií

záväzkové právo

finančné a daňové právo

pracovné právo

vymáhanie pohľadávok

jazyky

slovenský

český

anglický

biografia

Michal Hašan je advokátsky koncipient našej advokátskej kancelárie pôsobiaci v jej brnenskej pobočke.

Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na oblasť občianskeho, korporátneho a záväzkového práva. Poradenstvo poskytuje tiež v oblasti finančného a daňového práva, pracovného práva a v oblasti vymáhania pohľadávok.

V roku 2020 absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdií dlhodobo pôsobil v advokátskej kancelárii venujúcej sa predovšetkým korporátnemu právu, pracovnému právu a cezhraničným projektom. Je zapísaný v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou.