Mgr. VOJTĚCH KADLUBIEC Ph.D.

Obszary specjalizacji

prawo pracy

prawo ubezpieczeń społecznych

prawo korporacyjne

prawo zobowiązań

odszkodowania za szkody majątkowej i niemajątkowej

języki

czeski

polski

angielski

biografia

Vojtěch Kadlubiec jest związany z naszą kancelarią prawną od 2016 roku. Z biegiem czasu wyprofilował się do pozycji experta w dziedzinie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

Koncentracja na prawo pracy wynika z wieloletniego zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi tej dziedziny prawa, które towarzyszy Vojtěchowi przez cały okres studiów, jako i późniejszej kariery zawodowej. W 2019 roku z sukcesem ukończył stacjonarne studia doktoranckie na Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie i obronił pracę doktorską na temat „Niezdolność zdrowotna pracownika do świadczenia pracy oraz charakter prawny zaświadczeń lekarskich”. Obecnie działa na tej katedrze jako adiunkt i wykładowca.

Vojtěch Kadlubiec jest również członkiem Czeskiego Towarzystwa Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W ogłoszonym przez towarzystwo konkursie o Nagrodę im. Marii Kalenskiej na rok 2020 została jego praca doktorska wyróżniona jako praca wyjątkowo jakościowa.

Oprócz działalności naukowej, działa również jako lektor i autor publikacji. Jest m.in. głównym autorem regularnie odnawianych podręczników kadrowych oraz współautorem komentarza do czeskiego Kodeksu pracy z 2021 r.

Vojtěch ukończył szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej, biegle włada językiem polskim i od dłuższego czasu interesuje się regulacją prawną stusunków pracowniczych, handlowych oraz korporacyjnych w Polsce, gdzie publikuje również wyniki swoich badań naukowych. W ramach studiów odbył kilka staży zagranicznych w Polsce.