Advokátka

dr MAGDALENA GÓRSKA

Specializace

právo obchodních korporací

obchodní právo

závazkové právo

pracovní právo

 

jazyky

polský

francouzský

anglický

biografie

Magdalena Górska je advokátkou působící v naší krakovské pobočce.

Ve své praxi se Magdalena Górska zaměřuje zejména na občanské, obchodní, korporátní a závazkové právo. Poskytuje rovněž právní služby v oblasti získávání finančních prostředků ze zdrojů Evropské Unie. Mimo jiné se zabývá přípravou smluvní dokumentace, právních stanovisek a zastupováním klientů v soudních sporech.

Magdalena Górska absolvovala studium na Právnické fakultě Jagellonské Univerzity v Krakově a také získala francouzský titul magistra soukromého práva, Master en droit privé. V témže roce zvítězila rovněž v celostátní soutěži Eye on tax, pořádané společností Ernst & Young. V roce 2014 složila advokátní zkoušku s nejlepším výsledkem v tomto ročníku. V roce 2018 absolvovala postgraduální studium v oboru Veřejné zakázky. Kromě výkonu advokacie Magalena Górska působí jako odborná asistentka na Právnické fakultě Vysoké školy ekonomie, práva a lékařských věd prof. Edwarda Lipińského v Kielcích a také jako školitel v rámci polské asociace účetních.

V roce 2021 úspěšně absolvovala doktorské studium na Právnické Fakultě Jagellonské Univerzity a získala akademický titul doktora práv.

Magdalena Górska je zapsaná do seznamu právních poradců v Krajské komoře právních poradců v Kielcích.