Fúze a jiné přeměny v praxi: krátké postřehy a zpětná vazba z workshopu

08. 06. 2023 | Mgr. PETR VRBKA | JUDr. Ing. EVA MAYEROVÁ | M&A, fúzie a akvizície

Když naši partneři Eva Mayerová a Petr Vrbka pořádali M&A workshop na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity, ani zdaleka nečekali, kolik pozitivní zpětné vazby získají. Chcete vědět, co se na něm probíralo a co studenti nejvíce ocenili? Pak čtěte dále!

Čemu jsme se na workshopu věnovali

Témat, kterými jsme chtěli právní studenty provést, bylo hned několik. Postupně jsme rozebrali:

  • Jaké jsou druhy přeměn a které se v praxi nejčastěji vyskytují či kombinují;
  • Jak vypadá harmonogram přeměny a na které kroky je důležité si dávat zejména pozor;
  • Jak se do přeměny zapojují kromě právníků i daňoví poradci, účetní, auditoři a znalci;
  • Jak vypadá dokumentace pro vnitrostátní i přeshraniční přeměnu;
  • Jak poznat z účetní závěrky, zda je přeměna přípustná a další vlivy přeměny na účetní závěrku.

Komu jsme přednášeli

Workshopu se zúčastnili studenti od 1. ročníku až po studenty doktorandského studia. Studenty téma velice zajímalo, měli mnoho dotazů a workshop probíhal velmi interaktivně.

Jeden ze studentů druhého ročníku nám k němu dal následující, velmi obsáhlou zpětnou vazbu:

„Jakožto student 2. ročníku jsem trojsemestrální předmět Obchodní právo ještě celý neabsolvoval, a tak byly mé znalosti ohledně této problematiky před začátkem workshopu pouze rámcové.

Prezentující advokáti byli však velmi ochotní a snažili se svůj výklad přizpůsobit účastníkům, kteří také předmět Obchodní právo ještě neabsolvovali, což mi pomohlo snadněji porozumět tématu. Zároveň si však udrželi svoji expertízu a nezjednodušili svůj výklad na úplné právní základy.

Co se týče průběhu workshopu, obsahově se jednalo skutečně o workshop a nikoliv o pouhou přednášku, což je, alespoň z mého pohledu, vždy lepší. Velmi zajímavá byla samotná případová studie, na které nám bylo názorně demonstrováno, jakými způsoby je možné nevyhovující strukturu přeměnit na (právně) efektivně fungující holding. Zejména také oceňuji skutečnost, že nám, jakožto účastníkům, byly poskytnuty materiály pro workshop, včetně účetní rozvahy modelové společnosti.

Na konci workshopu byl poskytnut prostor pro dotazy nejen k samotnému workshopu, ale také ohledně právní praxe. Jsem rád, že jsem mohl workshop absolvovat, protože po jeho absolvování skutečně vnímám jeho přidanou praktickou hodnotu. Ta totiž občas při výuce na právnických fakultách ubíhá do pozadí (což je škoda).

Pokud budou na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v budoucnu probíhat ze strany společnosti Doležal & Partners další, podobně kvalitní workshopy, rád se jich zúčastním.“

Jsme moc rádi, že se workshop studentům líbil a byl pro ně přínosný. Je to pro nás motivace prohloubit spolupráci se studentskou obcí, abychom mohli předávat své znalosti a zkušenosti nové (dle nás velmi slibné) generaci nových právníků.

Níže naleznete zpětnou vazbu dalších studentů, kteří se zúčastnili workshopu Fúze a jiné přeměny v praxi.

Workshop byl určitě přínosný. Myslím, že během studia jsme se o přeměnách bohužel moc věcí nedozvěděli, a proto jsem rád, že jsem měl možnost se workshopu zúčastnit. Jelikož se jedná o oblast, které bych se v budoucnu rád věnoval, bylo dobré mít takový náhled, jak tato oblast práva vypadá, ať už z pohledu právní úpravy, nebo praxe – na co vše je třeba myslet či jak typicky probíhá spolupráce s klientem. Líbilo se mi také, že zazněly i některé zajímavosti související s jinými odvětvími – finanční právo, účetnictví, pracovní právo. Celkově hodnotím workshop velmi kladně a mohu vaší kanceláři i touto cestou poděkovat za jeho realizaci.

  • Adam Janeček

Z mého pohledu byl workshop pojatý velice dobře. Myslím si, že „workshopující“ zvolili ke zpracování tohoto tématu skvělý postup, tedy že nás prvně do problematiky uvedli teoreticky (tak akorát co se týče podrobností – ne do úplných detailů, ale ani ne čistě povrchově) a následně nám problematiku ukázali na případu, který sami řešili. Téma bylo tedy zpracováno velice poutavě a zajímavě, a celkově workshop probíhal velmi příjemně. Jsem rád, že jsem se workshopu mohl zúčastnit.

  • Petr Bareš

Chtěl bych Vám tímto e-mail poděkovat za předání cenných poznatků z praxe a dát Vám krátkou zpětnou vazbu na Váš workshop „Fúze a jiné přeměny v praxi“. Ačkoliv mě obchodní právo čeká teprve v navazujícím ročníku, Vaše přednáška byla srozumitelná a krásně v sobě integrovala prvky práva a podnikové ekononomie. Po ukončení studia bych se chtěl specializovat v podobném oboru a myslím si, že poznámky z Vaší prezentace mi v mnohém pomohou.

  • Filip Juránek

Workshop na téma „Fúze a jiné přeměny v praxi“ byl velmi přínosný. Líbilo se mi, že tato problematika byla demonstrována na příkladech z praxe, a byla pojata nejen z právního, ale i z ekonomického pohledu. Přednášející byli skvěle připraveni, v dané problematice se perfektně orientovali, a předali nám spoustu teoretických i praktických informací založených na zkušenostech z jejich praxe. Jsem ráda, že jsem se workshopu zúčastnila a rozšířila si tak svoje znalosti.

  • Diana Patočková

Kdy bude další workshop?

Pokud jste propásli naše poslední návštěvu na Právnické fakultě, nezoufejte. Zcela jistě se bude do budoucna opakovat. Také se můžeme potkat na Letní škole obchodního práva, která se koná 17. – 21. července 2023.

 

Ďalšie publikácie