Prekladateľka

Mgr. DANIELA ČECHOVÁ

jazyky

český

nemecký

anglický

biografia

V roku 2005 absolvovala Pedagogickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. V rámci štúdia sa zúčastnila výmenného študijného pobytu na fakulte translatológie v Lipsku a štipendijného pobytu vo Viedni. Pravidelne sa zúčastňuje odborných seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov.

Od roku 2005 sa špecializuje na preklady a tlmočenie právnych textov, dodržiavanie jazykových nuáns v jednotlivých nemecky hovoriacich krajinách je pritom samozrejmosťou. Od roku 2009 pôsobí aj ako súdna prekladateľka.

Poskytuje tiež jazykovú lektorskú činnosť.