Tłumacz

Mgr. DANIELA ČECHOVÁ

języki

czeski

niemiecki

angielski

biografia

W 2005 roku ukończyła studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie. W toku studiów wzięła udział w programie wymiany studenckiej na Wydziale Translatologii w Lipsku oraz pobytu stypendialnego w Wiedniu. Regularnie bierze udział w specjalistycznych seminariach dla tłumaczy.

Od 2005 roku specjalizuje się w tłumaczeniu dokumentów prawnych, z uwzględnieniem niuansów językowych poszczególnych krajów niemieckojęzycznych. Od 2009 roku działa również jako tłumacz przysięgły.

Daniela Čechová świadczy również usługi w sferze edukacji językowej.