Překladatelka

Mgr. DANIELA ČECHOVÁ

jazyky

český

německý

anglický

biografie

V roce 2005 absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia se účastnila výměnného studijního pobytu na Fakultě translatologie v Lipsku a stipendijního pobytu ve Vídni. Pravidelně se účastní odborných seminářů pro překladatele a tlumočníky.

Od roku 2005 se specializuje na překlady a tlumočení právních textů, dodržování jazykových nuancí v jednotlivých německy mluvících zemích je přitom samozřejmostí. Od roku 2009 působí rovněž jako soudní překladatelka.

Daniela Čechová poskytuje také jazykovou lektorskou činnost.