Výpovědní důvody pro výpověď nájemcem nájmu prostor sloužících k podnikání sjednaného na dobu určitou

23. 03. 2021 | JUDr. Ing. MICHAL KUNA | Mgr. PAVEL SVOBODA | Právo nehnuteľností

Pavel Svoboda a Michal Kuna shrnují speciální zákonné výpovědní důvody, pro které je nájemce oprávněn vypovědět nájem prostor sloužící k podnikání, přičemž se autoři na jednotlivé výpovědní důvody zaměřují v návaznosti na judikaturu a komentářovou literaturu. V článku nechybí ani porovnání s předchozí právní úpravou.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/vypovedni-duvody-pro-vypoved-najemcem-najmu-prostor-slouzicich-k-podnikani-sjednaneho-na-dobu-urcitou-112688.html?mail

Ďalšie publikácie