Sdílené pracovní místo jako nový institut českého pracovního práva

14. 10. 2020 | Mgr. VOJTĚCH KADLUBIEC Ph.D. | Mgr. PAVEL SVOBODA | Pracovné právo

Zásadní novela zákoníku práce s účinností od 01.01.2021 přinesla novotu v podobě zavedení úpravy sdíleného pracovního místa, které má přinést větší flexibilitu pracovněprávních vztahů, jakož i možnost lepšího skloubení pracovního a rodinného života zaměstnanců. Jakým způsobem lze zavést sdílené pracovní místo do praxe a jaké výhody či úskalí pro zaměstnavatele tato novinka v pracovním právu přináší, pojednává tento článek Vojtěcha Kadlubce a Pavla Svobody.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/sdilene-pracovni-misto-jako-novy-institut-ceskeho-pracovniho-prava-111965.html

Ďalšie publikácie

Štítky