Advokát, Of Counsel

JUDr. JAN BAJER

ŠPECIALIZÁCIA

obchodné právo, právo obchodných korporácií

procesné právo, sporová agenda, rozhodcovské konanie

transportné právo a logistika

správne právo

stavebné právo

 

jazyky

český

anglický

nemecký

španielsky

biografie

Jan Bajer s našou advokátskou kanceláriou spolupracuje ako of counsel.

Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na obchodnoprávnu agendu s dôrazom na riešenie sporov, správne právo a problematiku transportného práva a logistiky. Patrí medzi vysoko vážených expertov v oblasti zakladania a správy súkromných nadácií, nadačných a zverenských fondov, a to ako v Českej republike, tak v zahraničí.

Je absolventom magisterského študijného programu Právo a právna veda v odbore Právo na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V rámci svojho štúdia sa zúčastnil niekoľkých stáží a študijných pobytov v anglicky hovoriacich krajinách.

V advokácii je činný od roku 2012. Je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou.