Adwokat, Of Counsel

JUDr. JAN BAJER

OBSZARY SPECJALIZACJI

prawo handlowe, prawo spółek handlowych

prawo procesowe, postępowania sądowe i arbitrażowe

prawo transportowe i logistyka

prawo administracyjne

prawo budowlane

 

JĘZYKI

czeski

angielski

niemiecki

hiszpański

BIOGRAFIA

Jan Bajer współpracuje z naszą kancelarią prawną jako of counsel.

Koncentruje się przedewszystkim na prawie hadlowym z naciskiem na postępownia sądowe w tej sferze, prawie administracyjnym oraz na problematyce prawa transportowego i logistyki. Jest wysoko cenionym ekspertem w dziedzinie zarządzania fundacjami prywatnymi, funduszami wieczystymi i powierniczymi, zarówno w Republice Czeskiej, jak i za granicą.

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Podczas studiów odbył liczne staże i pobyty studyjne w krajach anglojęzycznych.

Jako adwokat działa od 2012 roku. Jest wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Czeską Izbę Adwokacką.