Advokát, Of Counsel

JUDr. JAN BAJER

Specializace

obchodní právo, právo obchodních korporací

procesní právo, sporná agenda, rozhodčí řízení

transportní právo a logistika

správní právo

stavební právo

 

jazyky

český

anglický

německý

španělský

biografie

Jan Bajer s naší advokátní kanceláří spolupracuje jako of counsel.

Ve své praxi se zaměřuje především na obchodněprávní agendu s důrazem na řešení sporů, správní právo a problematiku transportního práva a logistiky. Patří mezi vysoce vážené experty v oblasti zakládání a správy soukromých nadací, nadačních a svěřenských fondů, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Je absolventem magisterského studijního programu Právo a právní věda v oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci svého studia se zúčastnil několika stáží a studijních pobytů v anglicky mluvících zemích.

V advokacii je činný od roku 2012. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.