Prekladateľka

Ing. EVA DOLEŽALOVÁ, MBA

jazyky

český

anglický

nemecký

španielsky

 

biografia

Eva Doležalová vyštudovala ekonómiu a angličtinu na East Tennessee State University a na University of Tennessee. Prekladom, tlmočeniu a lektorskej činnosti sa venuje od roku 1995. Pracovala ako odborný pracovník na East Tennessee State University a ako prekladateľka v nadnárodných audítorských spoločnostiach, medzinárodných advokátskych kanceláriách, a to v Európe aj v USA. Dlhodobo sa v rámci prekladateľskej činnosti špecializuje na právne a ekonomické texty.