Informácie pro spotrebiteľa – mimosúdne riešenie sporov

Informácie pro spotrebiteľa – mimosúdne riešenie sporov

V súlade s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov, si týmto dovoľujeme informovať klientov – spotrebiteľov o možnosti mimosúdneho riešenia sporov medzi advokátom a klientom – spotrebiteľom prostredníctvom Českej advokátskej komory, ktorá je vecne príslušným subjektom pre oblasť riešenia sporov medzi advokátom a klientom – spotrebiteľom, plynúcich zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Českej advokátskej komory www.cak.cz.