Informace pro spotřebitele – mimosoudní řešení sporů

Informace pro spotřebitele – mimosoudní řešení sporů

V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, si tímto dovolujeme informovat klienty – spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů mezi advokátem a klientem – spotřebitelem prostřednictvím České advokátní komory, která je věcně příslušným subjektem pro oblast řešení sporů mezi advokátem a klientem – spotřebitelem, plynoucích ze smlouvy o poskytování právních služeb.

Podrobnější informace naleznete na stránkách České advokátní komory www.cak.cz.