Informacje dla konsumentów – pozasądowe rozwiązywanie sporów

Informacje dla konsumentów – pozasądowe rozwiązywanie sporów

Zgodnie z postanowieniem art. 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (ustawa z dnia 16.12.1992 r., o ochronie konsumenta, z późn. zm.), niniejszym pragniemy poinformować naszych klientów – konsumentów o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów zaistniałych pomiędzy adwokatem i klientem – konsumentem za pośrednictwem Czeskiej Izby Adwokackiej (Česká advokátní komora), która jest podmiotem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy adwokatem i klientem – konsumentem, wynikających z umowy o świadczenie usług prawnych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach internetowych Czeskiej Izby Adwokackiej www.cak.cz.