Doručování písemností zaměstnavatelem do vlastních rukou zaměstnance ve světle novely zákoníku práce

14. 07. 2020 | Mgr. VOJTĚCH KADLUBIEC Ph.D. | Mgr. PAVEL SVOBODA | Pracovné právo

Pavel Svoboda a Vojtěch Kadlubiec se v článku zabývají právní úpravou doručování písemností zaměstnavatelem, které musí být doručeny zaměstnanci ve zvláštním režimu, tj. do vlastních rukou (např. doručení výpovědi z pracovního poměru). Autoři v článku poukazují zejména na změny právní úpravy účinné od 30.07.2020.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/dorucovani-pisemnosti-zamestnavatelem-do-vlastnich-rukou-zamestnance-ve-svetle-novely-zakoniku-prace-111412.html

Ďalšie publikácie

Štítky