Cooling-off period v řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky EU

21. 09. 2021 | Mgr. MARTIN WINTER | Mgr. DOMINIKA VALENTOVÁ | Právo IP / IT

Co se skrývá pod pojmem cooling-off period v řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky EU a proč je vhodné smírné řešení dané záležitosti v průběhu cooling-off period zvažovat? Těmto otázkám se ve svém článku věnovali Martin Winter a Dominika Valentová.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/cooling-off-period-v-rizeni-o-namitkach-proti-zapisu-ochranne-znamky-eu-113585.html

Ďalšie publikácie

Štítky