Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právo na náhradu mzdy dle rozsudku Nejvyššího soudu 21 Cdo 1645/2020

25. 05. 2021 | Mgr. VOJTĚCH KADLUBIEC Ph.D. | Pracovné právo

Na přelomu let 2020 a 2021 vyhlásil 21. senát Nejvyššího soudu dva pozoruhodné rozsudky, v nichž se, ačkoliv v odlišném kontextu, zabýval obdobnou problematikou překážek v práci při zdravotní (ne)způsobilosti zaměstnance k výkonu práce. V prvním rozsudku ze dne 17. 12. 2020, sp. zn. 21 Cdo 1645/2020, řešili soudci zmíněného senátu ožehavou otázku práva zaměstnance na náhradu mzdy v době, kdy mu zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti. Závěry tohoto rozsudku shrnuje a komentuje Vojtěch Kadlubiec.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/zdravotni-nezpusobilost-zamestnance-k-vykonu-prace-a-pravo-na-nahradu-mzdy-dle-rozsudku-nejvyssiho-soudu-21-cdo-16452020-112970.html

Ďalšie publikácie

Štítky