Založení společnosti s ručením omezeným v Rakousku

15. 08. 2022 | JUDr. VOJTĚCH LOVĚTÍNSKÝ, Ph.D., LL.M. | Korporátne právo

V českém prostředí je běžné, že tuzemské úspěšné společnosti zakládají své pobočky nebo dceřiné společnosti v sousedních státech. Pokud jde o Rakousko a obchodní společnosti, stejně jako v České republice je společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) nejčastější formou, kterou podnikatelé pro své podnikání zvolí. Článek Vojtěcha Lovětínského přibližuje proces jejího založení a ty podmínky, se kterými by se podnikatelé z České republiky před započetím procesu založení této společnosti měli seznámit.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/zalozeni-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-v-rakousku-115053.html

Ďalšie publikácie