Associated Partner

JUDr. VOJTĚCH LOVĚTÍNSKÝ, Ph.D., LL.M.

Špecializácia

právo obchodných spoločností

M&A

zmluvné právo, právo nehnuteľností

náhrada škody, nekalá súťaž

sporová agenda

jazyky

český

nemecký

anglický

biografia

Vojtěch Lovětínský je advokát a associated partner našej advokátskej kancelárie.

V rámci svojej špecializácie má predovšetkým skúsenosti s transakciami – právne previerky spoločností, príprava transakčnej dokumentácie, uzatváranie a vysporiadanie transakcie. Taktiež sa zaoberá prípravou zmlúv predovšetkým v oblasti práva nehnuteľností alebo právnych stanovísk
v sporoch o náhradu škody.

Vojtěch Lovětínský má prax z popredných advokátskych kancelárií v Prahe a rok praxe z advokátskej kancelárie v Berlíne. Vďaka tomu pravidelne poskytuje právne služby aj nemecky hovoriacim klientom a je pripravený sprostredkovať právne poradenstvo českým klientom na nemeckom trhu.

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej (Mgr., JUDr., Ph.D.) a Humboldt-Universität zu Berlin (LL.M.). V rámci magisterského programu rok študoval na Freie Universität Berlin. Doktorské štúdium absolvoval na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej a v rámci neho sa venoval právu na náhradu škody.