Stavby na cizím pozemku ve světle rozhodovací praxe NS

27. 10. 2022 | Mgr. LUKÁŠ ŠMOTLÁK | Právo nehnuteľností

Od rekodifikace soukromého práva a znovuzavedení zásady superficies solo cedit již uběhlo téměř devět let. Navzdory této skutečnosti se v rámci advokátní praxe běžně setkáváme s dědictvím předchozí právní úpravy, a to mimo jiné v případech oprávněných staveb stojících na cizích pozemcích. Otázky související s majetkovým vypořádáním takovýchto staveb a řešením případných sporů jsou předmětem bohaté rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, kterou ve svém článku blíže rozebírá Lukáš Šmotlák.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/stavby-na-cizim-pozemku-ve-svetle-rozhodovaci-praxe-ns-115422.html

Tento článek byl rovněž publikován na odborném portálu pro stavebnictví TZB-info.

Více informací na: https://stavba.tzb-info.cz/24707-pravni-analyza-stavby-na-cizim-pozemku

Ďalšie publikácie