Advokát

Mgr. LUKÁŠ ŠMOTLÁK

Špecializácia

občianske právo

obchodné právo

záväzkové právo

vymáhanie pohľadávok

jazyky

slovenský

český

anglický

biografia

Lukáš Šmotlák pôsobí ako trvalo spolupracujúci advokát našej advokátskej kancelárie a je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou.

Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na oblasť občianskeho, obchodného a záväzkového práva. Právne poradenstvo poskytuje tiež v oblasti vymáhania pohľadávok.

Lukáš Šmotlák absolvoval v roku 2019 Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a následne bol zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou. Pred začiatkom spolupráce s našou advokátskou kanceláriou pôsobil v rámci brnenských advokátskych kancelárií so zameraním predovšetkým na vymáhanie pohľadávok a generálnu prax.