Náhrada škody způsobené členem statutárního orgánu SVJ

20. 06. 2022 | Mgr. DOMINIKA VALENTOVÁ | Riešenie sporov Korporátne právo

S výkonem funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek je spojena řada povinností, při jejichž porušení může vzniknout škoda, kterou je člen statutárního orgánu povinen nahradit. Jak postupovat při uplatnění nároku na náhradu takové škody a jaké problémy mohou při uplatňování nároku v praxi nastat? Těmto otázkám se ve svém článku věnuje Dominika Valentová.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-skody-zpusobene-clenem-statutarniho-organu-svj-114810.html

Ďalšie publikácie