Krátké zamyšlení nad spodní hranicí pokuty za tzv. výkon nelegální práce

09. 11. 2021 | Mgr. PETR VRBKA | Pracovné právo

Zákon o zaměstnanosti stanoví závaznou spodní hranicí pokuty za tzv. výkon nelegální práce, která však dle názoru autora článku nežádoucím způsobem omezuje možnosti správního uvážení na straně kontrolních orgánů a v určitých případech může dokonce působit likvidačně na podnikatelské subjekty.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/kratke-zamysleni-nad-spodni-hranici-pokuty-za-tzv-vykon-nelegalni-prace-113779.html

Ďalšie publikácie

Štítky