NÁŠ TÝM

Senior Partner
JUDR. ONDŘEJ DOLEŽALSenior Partner

Kontakt:
dolezal@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– německý

Specializace:
– obchodní právo
– právo obchodních korporací
– transakce s přeshraničním prvkem
– fúze a akvizice
– due-diligence projekty
– developerské projekty

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval řadu zahraničních stáží.

Činný v advokacii od roku 2002, a to v zahraničních advokátních kancelářích se zaměřením na německy a anglicky mluvící klientelu. Zapsán jako advokát v seznamu advokátů České advokátní komory, evropských advokátů Slovenské advokátní komory a zahraničních právníků Polské advokátní komory v Krakově (Okręgowa Izba Radców Prawnych).

dolezal@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGERPartner

Kontakt
stroebinger@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky
– český
– německý
– anglický

Specializace
– právo obchodních korporací
– nemovitostní právo a nájmy
– právo duševního vlastnictví
– závazkové právo
– procesní právo
– nekalá soutěž

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval řadu zahraničních stáží. Činný v advokacii od roku 2010, a to v advokátních kancelářích se zaměřením na německy mluvící klientelu. Zapsán jako advokát v seznamu advokátů České advokátní komory.

stroebinger@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁPartner

Kontakt:
mayerova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– německý
– polský

Specializace:
– právo obchodních korporací
– fúze a akvizice, přeshraniční fúze
– bankovní právo
– finanční právo
– due-diligence projekty
– pracovní právo

Je absolventkou magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a bakalářského a magisterského studia ve studijním oboru Podnikové hospodářství na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V advokacii činná od roku 2010, a to v advokátních kancelářích se zaměřením na anglicky a německy mluvící klientelu. Zapsána jako advokátka v seznamu advokátů České advokátní komory.

mayerova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Associated Partner
JUDR. ING. MICHAL KUNAAssociated Partner

Kontakt:
kuna@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520
Tel.: +421 245 529 779

Jazyky:
– český
– slovenský
– anglický
– německý

Specializace:
– závazkové právo
– právo informačních technologií
– internetové právo, reklamní právo, právo SEO
– právo nekalé soutěže
– procesní právo, sporná agenda, rozhodčí řízení
– právo obchodních korporací
– stavební právo

Je absolventem magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a rovněž bakalářského a magisterského studia ve studijním oboru Podniková ekonomika na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia absolvoval několik zahraničních stáží především v anglicky mluvících zemích. Zapsán jako advokát v seznamu advokátů České advokátní komory.

kuna@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Associated Partner
MGR. MARTIN WINTERAssociated Partner

Kontakt:
winter@dolezalpartners.com
Tel.: +420 222 544 201

Jazyky:
– český
– anglický
– francouzský

Specializace:
– právo obchodních korporací
– fúze a akvizice
– obchodní právo
– due-diligence projekty
– nemovitostní právo

V roce 2014 získal titul magistra práv na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia absolvoval několik zahraničních stáží zaměřených především na právo Evropské unie. V advokacii působí od roku 2014, a to zejména v kancelářích se zahraniční klientelou. Zapsán jako advokát v seznamu advokátů České advokátní komory.

winter@dolezalpartners.com
+420 222 544 201
Advokát
MGR. TAMÁS FÁBIÁNAdvokát

Kontakt:
fabian@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– maďarský
– slovenský
– anglický

Specializace:
– závazkové právo
– právo obchodních korporací
– právo nemovitých věcí
– procesní právo, sporná agenda, výkon rozhodnutí, exekuce
– insolvenční právo
– energetické právo

Je absolventem magisterského studijního programu v oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci svých studií se zúčastnil několika zahraničních stáží v anglicky mluvících zemích. V advokacii působí od roku 2012 a je zapsán jako advokát v seznamu vedeném Českou advokátní komorou. Specializuje se na korporátní a závazkovou problematiku s přeshraničním prvkem s důrazem na právní vztahy v českém, slovenském a maďarském právním prostředí.

fabian@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokát
MGR. PETR VRBKAAdvokát

Kontakt:
vrbka@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický

Specializace:
– právo obchodních korporací
– obchodní právo
– pracovní právo
– procesní právo, sporná agenda, rozhodčí řízení
– správní právo, stavební právo

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci svého studia absolvoval řadu zahraničních stáží a studijních pobytů především v anglicky mluvících zemích. Držitel jazykového certifikátu CAE udělovaného University of Cambridge.

vrbka@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokát
JUDR. LUCIE JAMBOROVÁAdvokát

Kontakt:
jamborova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– německý

Specializace:
– ochrana osobních údajů
– závazkové právo
– procesní právo, sporná agenda
– rozhodčí řízení
– občanské právo
– pracovní právo

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia působila v advokátní kanceláři věnující se především soukromému právu. Dlouhodobě se zabývá problematikou rozhodčího řízení a specializuje se v oblasti ochrany osobních údajů. Zapsána jako advokátka v seznamu advokátů České advokátní komory.

jamborova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokát
MGR. VLADIMÍR LAJSEKAdvokát

Kontakt:
lajsek@dolezalpartners.com
Tel.: +420 222 544 201

Jazyky:
– český
– anglický
– německý

Specializace:
– procesní právo, sporná agenda
– závazkové právo
– právo duševního vlastnictví
– právo nekalé soutěže

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na níž je aktuálně činný rovněž v rámci doktorského studijního programu. Účastnil se studijních pobytů ve Velké Británii a v Německu. Taktéž prošel řadou odborných stáží. V minulosti pracoval jako podnikový právník v bance. Následně působil v justici na civilním, trestním a exekučním úseku. Je autorem řady odborných textů a věnuje se pedagogické činnosti. Zapsán jako advokát v seznamu ČAK.

lajsek@dolezalpartners.com
+420 222 544 201
Advokát
JUDR. ANNA DYGASAdvokát

Kontakt:
dygas@dolezalpartners.com
Tel.: +48 500 174 062

Jazyky:
– polský
– anglický
– italský

Specializace:
– občanské právo
– závazkové právo
– obchodní právo a právo obchodních společností
– právo nemovitostí a nájmů
– pracovní právo
– procesní právo, sporová agenda
– právo IT

V roce 2007 absolvovala Fakultu práva a administrativy na Jagellonské univerzitě v Krakově. V průběhu studií získala stipendium na Universitá degli Studi di Ferrara v Itálii. V roce 2013 obhájila titul PhD se specializací na mezinárodní veřejné právo. Po absolvování studií v roce 2007 pracovala u soudu a v mezinárodní IT společnosti jako podnikový právník. Od roku 2012 je zapsána na seznamu advokátů u Okresní advokátní komory v Krakově.

dygas@dolezalpartners.com
+48 500 174 062
Of counsel
JUDR. JAN BAJEROf counsel

Kontakt:
bajer@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520
Tel.: +420 222 544 201

Jazyky:
– český
– anglický
– německý
– španělský

Specializace:
– obchodní právo, právo obchodních korporací
– procesní právo, sporná agenda, rozhodčí řízení
– závazkové právo
– transportní právo a logistika
– správní právo, stavební právo
– pojišťovací právo

V roce 2012 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia se zúčastnil několika zahraničních stáží v anglicky mluvících zemích. V advokacii je činný od počátku roku 2012, přičemž jako advokát je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory.

bajer@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokátní koncipient
MGR. JAN RYDVANAdvokátní koncipient

Kontakt:
rydvan@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický

Specializace:
– občanské právo
– pracovní právo
– závazkové právo
– právo obchodních korporací
– sporná agenda

V roce 2017 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studií se zúčastnil studijního pobytu se zaměřením na právo Evropské unie na Universiteit Antwerpen v Belgii. Během studií dlouhodobě působil v advokátní kanceláři věnující se především soukromému právu. Zapsán jako advokátní koncipient v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.

rydvan@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokátní koncipientka
MGR. et MGR. MONIKA KŘIŽÁNKOVÁAdvokátní koncipientka

Kontakt:
krizankova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– polský
– anglický
– francouzský

Specializace:
– obchodní právo
– závazkové právo
– občanské právo
– pracovní právo

V roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2017 absolvovala Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v oboru Anglická filologie – anglický jazyk a literatura. Během studií působila v advokátní kanceláři věnující se soukromému právu. V rámci studia také absolvovala stáže v Polské republice. Zapsána jako advokátní koncipientka v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.

krizankova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokátní koncipient
MGR. DANIEL STUBLEYAdvokátní koncipient

Kontakt:
stubley@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický

Specializace:
– občanské právo
– právo obchodních korporací
– ochrana osobních údajů
– závazkové právo
– pracovní právo
– sporná agenda

V roce 2017 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studií dlouhodobě působil v advokátních kanceláří věnujících se především soukromému právu. Zapsán jako advokátní koncipient v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.

stubley@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokátní koncipientka
MGR. MONIKA SLEZÁKOVÁAdvokátní koncipientka

Kontakt:
slezakova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– slovenský
– český
– anglický
– francouzský

Specializace:
– závazkové právo
– pracovní právo
– právo nekalé soutěže
– projekty s přeshraničním prvkem
– sporná agenda

V roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala řadu zahraničních stáží. Během studií dlouhodobě působila v mezinárodních advokátních kancelářích věnujících se především přeshraničním projektům. Držitelka certifikátu CPE udělovaného University of Cambridge a certifikátu DELF B2 z francouzského jazyka. Zapsaná v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.

slezakova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokátní koncipientka
MGR. ANDREA ROBEŠOVÁAdvokátní koncipientka

Kontakt:
robesova@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Jazyky:
– slovenský
– anglický

Specializace:
– obchodní právo
– právo obchodních korporací
– občanské právo
– insolvenční právo, restrukturalizace
– správní právo
– stavební právo

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Po skončení studia pracovala na pozici podnikového právníka ve společnosti působící v oblasti stavebnictví a finančních služeb. Zapsána jako advokátní koncipientka do seznamu vedeného Slovenskou advokátní komorou.

robesova@dolezalpartners.com
+421 245 529 779
Advokátní koncipientka
MGR. NATÁLIA HARČARÍKOVÁAdvokátní koncipientka

Kontakt:
harcarikova@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Jazyky:
– slovenský
– německý
– anglický

Specializace:
– obchodní právo
– právo obchodních korporací
– ochrana spotřebitele
– transportní právo
– závazkové právo
– procesní právo, sporná agenda, rozhodčí řízení

V roce 2014 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Dlouhodobě se zabývá problematikou ochrany spotřebitele v kontextu slovenské, jakož i evropské právní úpravy. Zapsaná jako advokátní koncipientka do seznamu vedeného Slovenskou advokátní komorou.

harcarikova@dolezalpartners.com
+421 245 529 779
Advokátní koncipient
MGR. FREDERIK TEKELYAdvokátní koncipient

Kontakt:
tekely@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Jazyky:
– český
– slovenský
– anglický
– německý

Specializace:
– Občanské právo
– Právo obchodních korporací
– Obchodní právo
– Insolvenční právo
– Právo IT
– Právo cenných papírů, investiční právo

V roce 2018 absolvoval Právnickou Fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval řadu mezinárodních stáží. Během studií dlouhodobě působil v advokátní kanceláři věnující se především korporátnímu právu a přeshraničním projektům. Držitel certifikátu o absolvování státní jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni C1. Zapsaný v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.

tekely@dolezalpartners.com
+421 245 529 779
Office Manager
ING. MARIE PODOLINSKÁOffice Manager

Kontakt:
podolinska@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický

V roce 2017 absolvovala Fakultu managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Má na starosti veškerou administrativní agendu kanceláře, koordinaci vyúčtování a administrativní kontakt s klienty a jejich zaměstnanci.

podolinska@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Office Asistentka
MGR. MIRIAM KRATOCHVILOVÁOffice Asistentka

Kontakt:
kratochvilova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– německý
– anglický

V roce 2015 absolvovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Následně absolvovala víceletou stáž ve Spolkové republice Německo. Působí v office teamu a je odpovědná za fakturaci, korespondenci i veškerou administrativní péči o klienty advokátní kanceláře.

kratochvilova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Překladatelka
ING. EVA DOLEŽALOVÁ, MBAPřekladatelka

Kontakt:
dolezalova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– německý
– španělský

Eva Doležalová vystudovala ekonomii a angličtinu na East Tennessee State University a na University of Tennessee. Překladům, tlumočení a lektorské činnosti se věnuje od roku 1995. Pracovala jako odborný pracovník na East Tennessee State University a jako překladatelka v nadnárodních auditorských společnostech, mezinárodních advokátních kancelářích, a to v Evropě i v USA. Dlouhodobě se v překladatelské činnosti specializuje na právní a ekonomické texty.

dolezalova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Překladatelka
MGR. DANIELA ČECHOVÁPřekladatelka

Kontakt:
cechova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– německý
– anglický

V roce 2005 absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia se účastnila výměnného studijního pobytu na fakultě translatologie v Lipsku. Od roku 2009 působí rovněž jako soudní překladatelka. Od roku 2005 se dlouhodobě specializuje na překlady a tlumočení právních textů s důrazem na dodržování jazykových nuancí v jednotlivých německy mluvících zemích. Organizuje odborné semináře v dané oblasti a poskytuje rovněž odbornou lektorskou činnost.

cechova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Daňový poradce, účetní
BC. PETRA TESAŘÍKOVÁDaňový poradce, účetní

Kontakt:
petra.tesarikova@pttax.cz
Tel.: +420 543 217 520

Specializace:
– vedení účetnictví
– zpracování mezd
– daňové poradenství

V oblasti účetnictví a daní pracuje od roku 1994. V roce 2011 dokončila bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě. Na podzim 2011 složila zkoušky daňového poradce. Působila jako hlavní účetní v nadnárodní společnosti, jako účetní metodik a daňový poradce v účetní kanceláři. Od roku 2013 pracuje jako OSVČ.

petra.tesarikova@pttax.cz
+420 543 217 520
Právní asistent Kraków
MGR. VOJTĚCH KADLUBIECPrávní asistent Kraków

Kontakt:
kadlubiec@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– polský
– český
– anglický

Specializace:
– pracovní právo
– právo sociálního zabezpečení
– obchodní právo
– závazkové právo
– náhrada škody a nemajetkové újmy

Je absolventem magisterského studijního programu Právo a právní věda v oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Nyní na téže fakultě studuje v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy v oboru Pracovní právo. Je absolventem základní a střední školy s polským jazykem vyučovacím a dlouhodobě se věnuje polské obchodní a pracovně právní úpravě. V rámci studia absolvoval několik zahraničních stáží v Polské republice. Je autorem odborných článků a zabývá se přednáškovou činností.

kadlubiec@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Právní asistent Brno
MICHAL HAŠANPrávní asistent Brno

Kontakt:
hasan@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický

hasan@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Právní asistent Bratislava
SAMUEL JAKABPrávní asistent Bratislava

Kontakt:
asistent@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Jazyky:
– slovenský
– anglický
– francouzký

asistent@dolezalpartners.com
+421 245 529 779