Advokátní koncipient

Mgr. IVAN MICHÁLEK

Specializace

právo obchodních korporací

občanské právo

závazkové právo

pracovní právo

finanční a daňové právo

pozemkové právo

vymáhaní pohledávek

jazyky

slovenský

český

anglický

biografie

Ivan Michálek je advokátním koncipientem naší advokátní kanceláře působícím v její bratislavské pobočce.

Ve své praxi se zaměřuje především na oblast práva obchodních korporací, občanského a závazkového práva. Poradenství poskytuje také v oblasti finančního a daňového práva, pracovního práva, pozemkového práva a v oblasti vymáhaní pohledávek.

V roce 2023 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Během studií se věnoval především finančnímu právu se zaměřením na daňové právo. Je zapsaný v seznamu advokátních koncipientů vedeném Slovenskou advokátní komorou.