Právní asistent

LUKÁŠ PAZDERA

jazyky

český

anglický

biografie

Lukáš Pazdera je právním asistentem v naší advokátní kanceláři. Na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity nastoupil v roce 2021.

Za účelem přípravy na budoucí výkon právnických profesí zejména zpracovává rešerše k právním otázkám či připravuje právní podání.

Po ukončení studií by se rád v právní praxi zabýval soukromým právem, zejména právem závazkovým a právnickými osobami.