Právny asistent

LUKÁŠ PAZDERA

jazyky

český

anglický

biografia

Lukáš Pazdera je právnym asistentom v našej advokátskej kancelárii. Na právnickú fakultu Masarykovej univerzity nastúpil v roku 2021.

Za účelom prípravy na budúci výkon právnických profesií, spracováva najmä rešerše k právnym otázkam či pripravuje právne podania.

Po ukončení štúdia by sa rád v právnej praxi zaoberal súkromným právom, najmä právom záväzkovým a právnickými osobami.