Advokátní koncipient

Mgr. JAKUB FILIPEK

Specializace

občanské právo

obchodní právo

závazkové právo

vymáhání pohledávek

jazyky

český

anglický

biografie

Jakub Filipek je advokátním koncipientem naší advokátní kanceláře působícím v její brněnské pobočce. Je zapsaný v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.

V rámci své praxe se primárně zaměřuje na problematiku občanského, korporátního a závazkového práva, a dále také na vymáhání pohledávek a problematiku GDPR.

V roce 2022 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studií získal znalosti v advokátních kancelářích zaměřených na exekuční, insolvenční právo a generální praxi.