Advokátsky koncipient

Mgr. JAKUB FILIPEK

Špecializácia

občianske právo

obchodné právo

záväzkové právo

vymáhanie pohľadávok

jazyky

český

anglický

biografia

Jakub Filipek je advokátsky koncipient našej advokátskej kancelárie pôsobiaci v jej brnenskej pobočke. Je zapísaný v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou.

Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na oblasť občianskeho, korporátneho a záväzkového práva. Poradenstvo poskytuje tiež v oblasti vymáhania pohľadávok a problematiky GDPR.

V roku 2022 absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej Univerzity v Brne. Počas štúdií dlhodobo pôsobil v advokátskych kanceláriách venujúcim sa predovšetkým exekučnému a insolvenčnému právu a generálnej praxi.