Súbeh pracovných pomerov u jedného zamestnávateľa a právo zamestnanca na nepretržitý denný odpočinok v zmysle rozsudku SDEÚ

06. 08. 2021 | Mgr. NATÁLIA HARČARÍKOVÁ | Pracovné právo

V praxi sa vyskytujú aj prípady, kedy zamestnávateľ uzatvoril s jedným zamastencom viacero pracovných zmlúv na čiastočný úväzok, príp. vedľa pracovnej zmluvy niektorú z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Ako má zamestnávateľ v takýchto prípadoch postupovať pri určení neprežitého denného odpočinku zamestnanca? Natália Harčaríková v nasledujúcom článku rozoberá nedávne rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ako aj jeho možné dopady na slovenských zamestnávateľov.

Viac informácií na: https://www.epravo.sk/top/clanky/subeh-pracovnych-pomerov-u-jedneho-zamestnavatela-a-pravo-zamestnanca-na-nepretrzity-denny-odpocinok-v-zmysle-rozsudku-sudneho-dvora-europskej-unie-5110.html

Ďalšie publikácie

Štítky