Smluvní svoboda partnerů před uzavřením manželství na Slovensku

13. 04. 2022 | Zmluvné právo