Právny asistent

MICHAL SECKÝ

jazyky

český

anglický

biografia

Michal Secký je študentom 5. ročníka Právnickej fakulty Masarykovej univerzity. V našej kancelárii pôsobí od februára 2023. V rámci svojej predchádzajúcej študentskej praxe pôsobil mimo iné ako poradca v známej spotrebiteľskej organizácii dTest, kde získal široké znalosti predovšetkým v oblasti občianskeho a spotrebiteľského práva.

V rámci pôsobenia v našej advokátskej kancelárii sa zameriava predovšetkým na oblasť pracovného práva, ktorej by sa rád venoval aj v budúcnosti. Zaujíma sa aj o  občianske, správne a insolvenčné právo.