Asystent prawny

MICHAL SECKÝ

języki

czeski

angielski

biografia

Michal Secký jest studentem 5 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. W naszej kancelarii prawnej rozpoczął praktykę w lutym 2023 roku. W ramach poprzedniej praktyki studenckiej zdobywał doświadczenia m.in. jako doradca w znanej organizacji konsumenckiej dTest, gdzie pogłębił swoją znajomość prawa cywilnego i ochrony praw konsumenta.

W ramach swej działalności w naszej kancelarii koncentruje się przede wszystkim na zakres prawa pracy, któremu chciałby w przyszłości poświecić swoją drogę zawodową. Zainteresowany jest także prawem cywilnym, administracyjnym oraz upadłościowym.