ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

Mgr. PATRIK SIKORA

Špecializácia

obchodní právo

korporátní právo

občanské právo

jazyky

český

anglický

poľský

biografia

Patrik Sikora je advokátní koncipientem naší advokátní kanceláře. Ve své praxi se zaměřuje především na občanské právo, smluvní právo, obchodní a korporátní právo.

V roce 2017 absolvoval Právnickou Fakultu Slezské Univerzity v Katovicích (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Hovoří plynule polsky a dlouhodobě se věnuje rovněž polské právní úpravě. V letech 2017 a 2018 absolvoval Studium jednotlivých předmětů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, aby mohl být následně zapsán v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.