Aplikant adwokacki

Mgr. PATRIK SIKORA

Obszary specjalizacji

prawo handlowe

prawo korporacyjne

prawo cywilne

języki

czeski

angielski

polski

biografia

Patrik Sikora jest aplikantem adwokackim oddziału naszej kancelarii prawnej w Pradze. Koncentruje się przede wszystkim na prawie cywilnym, prawie kontraktowym, prawie handlowym i korporacyjnym.

W 2017 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Biegle włada językiem polskim i koncentruje się również na prawie polskim. W latach 2017 i 2018 odbył studia pojedynczych przedmiotów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, by móc następnie zostać wpisanym na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Czeską Izbę Adwokacką.