ADWOKAT

Mgr. PATRIK SIKORA

Obszary specjalizacji

prawo handlowe

prawo korporacyjne

prawo cywilne

języki

czeski

angielski

polski

biografia

Patrik Sikora jest adwokatem naszej kancelarii prawnej wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Czeską Izbę Adwokacką.

Koncentruje się przede wszystkim na prawie cywilnym, prawie kontraktowym, prawie handlowym i korporacyjnym.

W 2017 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Biegle włada językiem polskim i koncentruje się również na prawie polskim. W latach 2017 i 2018 odbył studia pojedynczych przedmiotów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, by móc następnie zostać wpisanym na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Czeską Izbę Adwokacką.