Advokátsky koncipient

Mgr. JAN TUREK

Špecializácia

právo obchodných korporácií

M&A

záväzkové právo

zverenecký fond

hospodárska súťaž

jazyky

český

anglický

nemecký

biografia

Ján Turek pôsobí ako advokátsky koncipient v pražskej pobočke našej advokátskej kancelárie. Je zapísaný v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou.

V našej kancelárií sa zaoberá predovšetkým občianskoprávnou a obchodnoprávnou agendou so zameraním na problematiku zmluvného práva, správy majetku prostredníctvom zvereneckých fondov, odmeňovaním exekutívy a M&A. Poradenstvo poskytuje aj v oblasti hospodárskej súťaže, sporov, finančného práva a práva nehnuteľností.

Absolvoval magisterský študijný program Právo a právna veda na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. V rámci štúdia strávil dva semestre na univerzite v Hamburgu a po mesiaci na univerzitách v Freiburgu, Bonnu a Heidelbergu. Právne poradenstvo poskytuje vedľa českého aj v anglickom a nemeckom jazyku. Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pôsobil v advokátskych kanceláriách s generálnou praxou.