Právny asistent

MARTIN ZOUBEK

jazyky

český

anglický

biografia

Martin Zoubek pôsobí v našej advokátskej kancelárii na pozícii právneho asistenta od augusta 2023. Od roku 2022 je študentom Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

V kancelárii sa venuje najmä rešeršiam v rôznych právnych oblastiach, revízií zmlúv a príprave právnych podaní.

V budúcnosti by sa rád venoval obchodnému právu či právu duševného vlastníctva.